Herinnering aan een plek

Finsterwolde

fotofotofotofotofotoSemna van Ooy, Herinnering aan een plek, een beeld voor een bos ( 5 foto’s), Natuurgebied de Tjamme, Finsterwolde, 1995. Het beeld kwam tot stand in de kader van de herinrichting, op initiatief van de kunstenaar. Staatsbosbeheer regio Groningen trad op als opdrachtgever om het te kunnen realiseren.

“Herinnering aan een plek wijkt in meer dan een opzicht af van andere beelden in de herinrichting. Niet alleen kwamen het budget en de opdracht op een ongebruikelijke manier tot stand – overheidssubsidies werden aangevuld met sponsorgelden, nadat van Ooy zelf het initiatief tot het ontwikkelen van een kunstwerk had genomen – ook is gekozen voor een heel grootschalige ingreep, waarbij de inrichting van het landschap werd geïncorporeerd.
Van Ooy’s beeld is gesitueerd op de grens van een nieuw aangelegd bos en een lager gelegen gebied, waar natuurontwikkeling vrij spel kreeg, nadat een dikke laag landbouwgrond was verwijderd. De bij het verwijderen van de bouwvoor vrijgekomen aarde werd verwerkt in de geterrasseerde heuvel, die de basis vormt van het kunstwerk. De heuvel wordt bekroond door een trapachtig, betonnen element. De omvang en de maat van de terrassen en de treden verlopen van groot naar klein, de algemeen ordening van het landschap symboliserend: de overgang van de grote, natuurlijke ruimte naar de kleine, menselijke schaal. Bovenop staat een bronzen handafdruk als rustpunt voor de hand van de bezoeker. Hier eindigt het beeld, maar voor het uitzicht is het juist het vertrekpunt.
Van Ooy’s heuvelvormige sculptuur gaat gepaard aan een uitgekapte as op de kerktoren van Finsterwolde.
De as is wandelpad en zichtlijn. De toren, vanouds een baken die door het opgroeiende bos aan het oog zou worden onttrokken, is aldus in het nieuwe landschap bewaard gebleven. Doordat bovendien de op de heuvel aansluitende as zich in de richting van het dorp verbreedt, is een perspectivische vertekening ontstaan die de toren als het ware dichtbij haalt en in het kunstwerk opneemt. Zo vormt herinnering aan een plek ook een scharnier tussen oud en nieuw.”

Tekst: Wim Boetze (landschaparchitect)

Uit de uitgave: Staat hier ergens een beeld 1996 Boek is verschenen naar aanleiding van het plaatsen van beelden in het herinrichtingsgebied Oost-Groningen en de Gronings-Drentse Veenkoloniën.

Naar aanleiding van een excursie, vorig jaar, langs 5 land art kunstwerken in de Flevopolder heb ik daarna dit prachtige werk in Oost Groningen ontdekt .

N.B.

Zie ook land art in Delfzijl.

Advertisements

About klaasamulder

kunst & cultuur
This entry was posted in klaasamulderVK-2007-08 and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink.

2 Responses to Herinnering aan een plek

  1. jacob hesseling says:

    man wat weet jij veel !

  2. tempelman(martien) says:

    Heel aparte sfeer.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s