Het Noorden wordt lila

fotofotofotofotoDe Noordelijke provincies moeten bij het maken van ruimtelijke en economische plannen uitgaan van hun eigen kracht. Niet langer moeten we hier in Groningen proberen de Randstad met zijn grootschalige economie te kopiëren of te beconcurreren. Dat is een heilloze weg, met als trieste voorbeelden de leegte van de Eemshaven (zie luchtfoto), het International Business Park Fryslân en Eelde Airport. Het Noorden moet het juist hebben van een eigen economie en ruimtelijke inrichting op basis van de eigen kwaliteiten: landschap, wonen en ontspanning (leisure). In deze nieuwe planologische visie krijgen Groningen, Friesland en Drente een eigen kleur: LILA – Living in Leisure-rich Areas. Lila staat voor rust en ruimte en is het alternatief voor de traditionele kleuren rood (stedelijk) en groen (landelijk milieu). Het lila-alternatief van het Noorden is complementair aan het rood van de Razende Randstad.

Projecten als Meerstad en de Blauwe Stad spelen hier al goed op in, maar het zijn nog incidenten. Een samenhangende visie op de ruimtelijke inrichting van het Noorden ontbreekt. In het boek LILA en de Planologie van de Contramal van de Groningse planologen Gert de Roo en Evelien Hermans wordt de discussie over de ruimtelijke toekomst van Noord Nederland op scherp gezet. Het boek presenteert scenario’s en creatieve voorstellen voor een ‘lila’ inkleuring van de drie provincies. Met gedurfde plannen als de creatie van een nieuw waddeneiland of een waterberg in de Veenkoloniën, die een toeristische trekpleister en een aantrekkelijk woongebied kan worden.
Hoe reëel is deze lila toekomstvisie? Zal de welvaart en werkgelegenheid in het Noorden erbij gebaat zijn? En gaan de provinciale bestuurders en beleidsmakers eendrachtig achter deze plannen staan?

Gert de Roo is hoogleraar planologie aan de Faculteit der Ruimtelijke Wetenschappen van de RUG. Samen met Evelien Hermans vormt hij de redactie van het boek ‘LILA en de planologie van de Contramal. De ruimtelijk-economische ontwikkeling van Noord-Nederland krijgt een kleur’. Het boek sluit aan op het congres ‘De Regio pakt de Ruimte’ (2004).

Vorige week donderdag was ik in bibliotheek van de stad Groningen ,in het kader van Dwarse Boeken , een debatavond over het boek.

Twee critici lazen het boek zorgvuldig en plaatsen kritische kanttekeningen: Marc Calon, gedeputeerde van de Provincie Groningen en Hans Haerkens, algemeen secretaris van werkgeversorganisatie VNO-NCW Noord.

Het was een geanimeerde discussie waar het boek op hoofdpunten werd onderschreven.

Twee punten die ik nog even terughaal uit de discussie zijn dat het Noorden geen Center Parc moet worden en duurzaamheid.

(m.d.a.GRAS)

Advertisements

About klaasamulder

kunst & cultuur
This entry was posted in klaasamulderVK-2006-12 and tagged , , . Bookmark the permalink.

3 Responses to Het Noorden wordt lila

 1. peter hofstede says:

  Het is van belang dat de discussie over de toekomst van het Noorden nu ook op de Volkrant-weblog wordt gevoerd. Wat dat betreft geeft Klaas met zijn accurate reprtage een goede voorzet. Wordt vervolgd.

 2. jacob hesseling says:

  Gisteren is morgen geschiedenis behalve in het noorden, daar is gisteren ook de toekomst. Maar daar is veel moeilijker in te leven of te besturen, omdat je daarvoor geen statistieken maar fantasie moet gebruiken. Ik geef de contramal het voordeel van de twijfel: lila dus ! Groningen i’ll come back en schilder mee: promise !Reactie is geredigeerd

 3. Hendrik says:

  Ik ben ook bij bij Dwarsdiep, “Het Noorden wordt “L.I.L.A.”, aanwezig geweest
  Aan de planoloog/bestuurder,
  Een planoloog c.q. bestuurder moet toch weten hoe het met de landbouw is gesteld?
  Vooral voor de veenkoloniale akkerbouw is de situatie uitermate kritiek. Kijk maar naar de L.E.I. inkomenscijfers.
  Rudy Rabbinge lid Eerste Kamer voor de PvdA schreef in Socialisme en Democratie een snoeiharde maar eerlijke analyse: Hier stoppen met de fabrieksaardappelteelt, renaturering hier en de boeren naar Polen. Hic.
  Ik ga juist naar Polen om ecologisch gezien mijn jeugd terug te beleven. (Retro?)
  Zie http://www.ga.com.pl/biebrz12.htm
  Welk een schizofrenie.
  Van wie eigenlijk?
  Het landbouwsysteem is erg eenvoudig:
  De georganiseerde overproductie in de landbouw geeft een prijsrace naar de bodem. (prijzen lager dan in de crisisjaren van de jaren 30 van de vorige eeuw)
  Het boeren gezinsbedrijf wordt uitgeroeid. Immers door de overproductie blijft de prijs onder druk staan. De invisible hand werkt hier niet. Prognose: Zal de eerstkomende tijd afgezien van ecologische rampspoed ook niet werken.
  Die steeds voortgaande schaalvergroting is hier echter volstrekt zinloos geworden. Van ons BNP gaat al minder dan 15% naar voedsel en daarvan komt nog minder dan 5% terecht bij de boeren. Het verschil is o.a. steeds minder voor steeds meer geld. Wat wil je daar nog op bezuinigen. Ecologische schade is nu al (haast) onherstelbaar. (Ooit gehoord van de “Gulf of Mexico Dead Zone? It’s human made: runoff from farms in the Midwestt adds as much as 7,8 million pounds of nitrate fertilizer to the Mississippi River and its tributaries each day during peak loading periods, which then runs downriver and empties into the Gulf.”)
  De wereldvoedsel voorraden nemen snel af. Veeg teken!
  Toch kan een fatsoenlijke beloning voor de boer er blijkbaar niet af. Het feit dat dit proces niet wordt onderkend en geanalyseerd geeft te denken. Ook in het besproken boek ligt de veronderstelling schuil dat de bomen in de hemel groeien. De Partij voor de Dieren meent zelfs dat met inlevering van 4% BNP wij een ecologisch verantwoorde landbouw kunnen betalen. Dat is een illusie. In de jaren 70 in de hoogtijdagen van het boerenbestaan van mijn vader gaf iedere Nederlander ruim 30% BNP uit aan voedsel. Het principe: Steeds minder voor steeds meer geld was toen nog niet uitgevonden. Ook toen al veel gif en kunstmest. Een fatsoenlijk ecologisch verantwoorde landbouw zal daarom veel meer beslag op de landelijke ruimte doen dan nu. Nu is het “Dachau” naast het Paradijs dat Rabbinge en zijn adepten willen creëren.
  Hoe weinig er over de landbouw wordt nagedacht blijkt bv uit het rapport “Alternatieve instrumenten voor het EU-landbouwbeleid?” van Silvis e.a. Zie: http://www.lei.wur.nl/NL/publicaties+en+producten/LEIpublicaties/default.htm?id=208
  Hierin wordt uitgegaan van de WTO droom: Vrijhandel voor iedereen. Rapport: Bladiebladiebla, geen productgebonden subsidies meer, want straks verboden door het WTO, andere instrumenten, voordelen, nadelen, misschien. Snoepreisje met zijn allen naar de VS en Canada. En dan aan het eind een alinea met een haast freudiaanse analyse van wat er werkelijk aan de hand is:
  “De stelling kan worden verdedigd dat marktpartijen ook zonder overheidsbemoeienis tot
  aanvaardbare oplossingen kunnen komen. Een dergelijke lijn, die gestalte kan krijgen door een
  geleidelijke reductie van de bestaande (gekoppelde) toeslagen, past bij een verdergaande liberalisatie
  van het landbouwbeleid.
  Mede naar aanleiding van de recente ontwikkelingen en ervaringen van de VS, die de in
  1996 afgesproken liberalisatie van de akkerbouwprogramma’s feitelijk hebben zien mislukken,
  is overigens enige scepsis op zijn plaats bij het vertrouwen op de goede afloop van een vrije
  marktwerking. Vanwege de geringe prijselasticiteiten van vraag en aanbod worden agrarische
  markten gekenmerkt door een grote instabiliteit van de prijzen. Nog zorgwekkender is dat de
  mogelijke groei van de agrarische productiecapaciteit weinig gevoelig is voor een daling van de
  relatieve prijs van landbouwproducten. Dan dreigt een verdere onderbeloning van productiefactoren
  in vooral de grondgebonden agrarische sectoren. Om het ontwikkelingsproces van de
  agrarische sector in maatschappelijk gewenste banen te leiden, kunnen – ter begeleiding van de
  vrije concurrentie – markt- en prijsbeleid en zeker ook structuurbeleid niet worden gemist. Voor
  de instrumenten die in dit rapport zijn beschouwd zou, mits nader toegesneden op de omstandigheden
  in de EU, een aanvullende rol weggelegd kunnen zijn.”
  Het klimaat kwam even ongestructureerd aan de orde. Ik weet niet wat u leest? Maar na “Field notes from a catastrophe” van Elizabeth Kolbert, “The Weathermakers” van Tim Flannery en “The Revenge of Gaia” van James Lovelock om maar een paar boeken te noemen en al wat ik weet van de Arctis zou het voor een planoloog/bestuurder toch minstens nuttig zijn rekening te houden met minder mobiliteit, andere landbouw etc., etc. Baanverlening Eelde?? Laat je toch even nakijken!!!
  Praat eens met lieden van het Arctisch Centrum en je wordt steevast erg vrolijk. Dat zijn echte doemdenkers.
  Gore meent nog de boel te kunnen redden. Hij noemt een tijdsframe van tien jaar.
  Volgens een aantal paleoklimatologen die ik ken is dat al een illusie geworden. Ik zelf? Ik heb geen idee!
  Ik bewonder jullie optimisme. Inderdaad je moet een goed plan op tafel leggen. Een goed concept.
  Even over de grens en daar is wel toerisme. bv Duizenden Ruhrpott toeristen worden zomers naar Greetsiel gekard en blijven terugkomen.
  Ik heb ooit getracht om in Termunten in het nu goed draaiende visrestaurant Landman een Leisure project bootsbouw op te zetten. Na een paar keer rode ogen van de lucht van ESD was de lol er voor mijn gasten af. Die ontploffende sintelbulten kan men maar niet kwijtraken.
  Vaarrecreatie in Oost Groningen:
  Allerlei markante punten in ons Oostgroninger landschap zoals sluizencomplexen, buinen, kazematten zijn of wel vernield of verwijderd. Sluis 1 Vriescheloo bv., CC-sluis bij Punt van Reide. Op de terugweg van de lezing werd ik aangehouden door iemand die beweerde dat er wel potten geld voor reconstructie zouden klaarliggen. Mijn geboorteland in Oost-Groningen is dit jaar precies 100 jaar oud. Opgebouwd en al weer afgebroken. Proficiat overheid. Weg Leisure! Door mijn opmerkingen begreep ik dat ik retro ben. Kan wel aardig kloppen ik rij af en toe in een prachtige oude W115 MB. Zou dat niet deugen?
  Hendrik
  P.S.
  @jacob hesseling, in de sterrenkunde is vaak gisteren morgen en omgekeerd. Sterker nog gisteren en morgen vervloeien. Maar je kunt er wel verdomd goed voorspellen.Reactie is geredigeerd

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s